ఇంటర్నెట్ కి సంబంధిన ఆంగ్ల పదాలకి తెలుగు అర్ధాలు

InInternet = అంతర్జాలం

Bing = ఉండుట

Tweet = గిల్లు

Twitter = కీచుమనుట

Pinterest =  సామాజిక మధ్యమము

Website =  సాలీడుగూడు

Web page = సాలీడుపొరట

Mobile =  చరవాణి

Battery = బురుజు

Charger = తాంబాలం

Mail = కవచం

Display = చూపుట

Settings = అస్తమానం

Globalization = ప్రపంచీకరణ

Messanger = దూత

Chat = ముచ్చట

Contacts = తాకటం

Gallery = తాళ్వారము

Alert = జాగరూకతగల

Calculater = యెంచేవాడు

Calender = కాలంధర

Camera = ఛాయాగ్రహణం

Browser = యేనుగ

Alarm = హెచ్చరించుట

Buzz = వ్యాపింపచేసుట

Download = సమాచారదిగుమతి

Dictionary = నిగంటువు

Files = దాఖలు

Manager = నిర్వాహకుడు

Radio = ప్రసార విజ్ఞానం

Master = సంపూర్ణ

Map = పటం

Player = శాస్త్రం

Pay = మూల్యం

Art = వివరణాత్మక చిత్రం

Photo = పటం

Music = సంగీతం

Video = దృశ్యగోచర వ్యవస్థ

Business = వ్యాపారాత్మకము

Tab = స్థానసూచి

Tablet = పద్దులు

Laptop = సంచార గనిని

Cursor = అశ్వరత్నము

Keyboard = కీలకఫలకము

Hard disk = ఫలకము

Control = నియంత్రణ

Hard ware = గట్టిసరుకు పరికరం

Current = సరణి

Transfer = బదిలీ

Switch = మీట

Marketing = క్రయ విక్రయాలు

Digital =  సాంకేత వ్యవస్థ

Emergency = అఘత్యము

Media = మధ్యవర్తి

Television = దూరదర్శిని

Paper = పత్రం

Social Media = సమాజ మాద్యమము

Technology = సాంకేతిక విజ్ఞాన శాస్త్రం

Network = ఖనిజాల వల

Web = సాలెపురుగు గూడు

Page = శీర్షిక

Theme = నియమిత నేపథ్యం

Register = నమోదు

Plug in = బిరడా

Features = ప్రత్యేకతలు

Portal =

Organisation = సంస్థ

Tag = పట్టుకొను

Poke = పొడుచు

Comment = అభిప్రాయాలు

Navigation = గమనాగమనము

Submission = విధేయత

Sharing = భాగము

Traffic = రవాణా

Errors = పొరపాట్లు

Copy = అనుకరణ

Paste = అద్దటం

Link = బంధం

Android = ఆకృతి

Application = అనువర్తనం

Data = పరిమాణాలు

Document = సాక్షాధారా పత్రిక

Pattern = మాదిరి, క్రమణ

Storage = నిల్వ చేయటం

Battery = విద్యుత్ ఘటం

Location = స్థలం

Company = ఒకచోట చేరిన ప్రజలు

Reset = కొత్తగా ప్రారంభించటం

Backup = వెనక్కి తీసుకురావటం

Account = ఖాతా

Automatic = స్వయం చాలికమైన

Notification = ప్రకటన

Refresh = తాజాదనం కలిగించుట

Vibration =  కంపనం

Print = ముద్రించు

Xerox = పత్రులు తీయు

Rank = శ్రేణి

Security = సమిష్టి భద్రత

Virus = సూక్ష్మ క్రిమి

Galaxy = నక్షత్ర మండలము

Telephone = దూరవాణి

Telescope = దర్పిని

Log = గమన వివరణ నమోదు

Memory = గుర్తు

Pen drive = గుర్తు

Remote = నియంత్రణ యంత్రం

Cable = తాడు

Dish = గిన్నె ఆకారం కలిగిన వస్తువు

Space = అంతరిక్షం

Creation = ఉత్పత్తి

Profile = రేఖా సూచనా చిత్రం

Version = వర్తనం

Customer = ఖాతాదారు

Consumer = వినియోగదారు

Lead =

Searching = అన్వేషించుట

Subscription = సమ్మేళనం

Calls = పిలుపు

Follow = వెంబడించు

Index = సూచిక

Service = సేవ

Folder = కాగితాన్ని ఉంచే సాధనం

Code = సంకేత భాష

Robot = యంత్రం

Trending = నిర్ణీత దిక్కు

User = ఉపయోగించు వాడు

Product = ఉత్పత్తి

System = మండలము

 

 

One thought on “ఇంటర్నెట్ కి సంబంధిన ఆంగ్ల పదాలకి తెలుగు అర్ధాలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *