ఇంటర్నెట్ అంటే ఏమిటి అది ఎలా పని చేస్తుంది.


ఇంటర్నెట్ గురించి మీకు తెలియని విషయాలు. మనం ఒక రోజు తిండి లేకపోయినా బ్రతకగలము కానీ ఒక రోజు ఇంటర్నెట్ లేకపోతే బ్రతకలేము. ప్రస్తుతం 10 లక్షల కామెంట్లు 5 లక్షల ఫోటోలు 10 కోట్ల మెస్సేజ్ లు ఇంటర్నెట్ ద్వారా పంపబడుతున్నాయి. యూట్యూబ్ లో ప్రతి నిమిషానికి 10 కోట్ల వ్యూస్ వస్తున్నాయి.గూగుల్ లో ప్రతి నిమిషానికి 10 మిలియన్ ల సెర్చ్ లు నమోదు అవుతున్నాయి. వాట్సాప్…

భారతదేశం లో భారతీయులకి అనుమతి లేని కొన్ని ప్రదేశాలు.


భారతదేశంలో భారతీయులకి ప్రవేశం లేని ప్రదేశాలు మన ఇండియాలో మన ఇండియా వాళ్ళచే కట్టబడిన కొన్ని ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. కానీ అక్కడికి మన భారతీయులకు ప్రవేశం లేదు కానీ విదేశీయులకి మాత్రం అనుమతి ఉంది. చూసారా మిత్రులారా భారతదేశం లో ఉండి కూడా భారతీయుల్ని కాకుండా విదేశీయులని పంపిస్తున్నారు. ఆ ప్రదేశాలు ఏంటో ఇపుడు మనం తెలుసుకుందాం.     మనం ఏదైనా హోటల్ కి గాని రెస్టారెంట్ కి…

Luckiest Person In The World.


ప్రపంచం లో అత్యంత అదృష్టవంతుడు ఎవరో తెలుసుకోండి.   మనం రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు 2000 రూపాయలు దొరికితేనే మనంత అదృష్టవంతుడు ఎవరు లేరు అని అనుకుంటాము. కానీ పైన ఫోటో లో ఉన్న వ్యక్తి గురించి తెలుసుకుంటే మన అదృష్టం ఎందుకు పనికిరాదు. అతని పేరు ఫ్రాన్ సెలక్ ( frane selak ) ఇతను 1929 లో జన్మించాడు. ఇతనికి సంగీతం పైన ఉన్న ఆసక్తి తో…