ఇంటర్నెట్ అంటే ఏమిటి అది ఎలా పని చేస్తుంది.


ఇంటర్నెట్ గురించి మీకు తెలియని విషయాలు. మనం ఒక రోజు తిండి లేకపోయినా బ్రతకగలము కానీ ఒక రోజు ఇంటర్నెట్ లేకపోతే బ్రతకలేము. ప్రస్తుతం 10 లక్షల కామెంట్లు 5 లక్షల ఫోటోలు 10 కోట్ల మెస్సేజ్ లు ఇంటర్నెట్ ద్వారా పంపబడుతున్నాయి. యూట్యూబ్ లో ప్రతి నిమిషానికి 10 కోట్ల వ్యూస్ వస్తున్నాయి.గూగుల్ లో ప్రతి నిమిషానికి 10 మిలియన్ ల సెర్చ్ లు నమోదు అవుతున్నాయి. వాట్సాప్…

హృదయాన్ని కదిలించే ఒక విద్యార్థిని కథ.


హృదయాన్ని కదిలించే ఒక పేద విద్యార్థిని కథ.     క్లాస్ లో ఒక స్టూడెంట్ పెన్ పోయింది. ఎవరు దొంగలించారో తెలుసుకోవాలని, టీచర్ అందరి బ్యాగ్ లు తనిఖీ చేస్తుంది. క్లాస్ లో ఉన్న ఒక అమ్మాయి మాత్రం తనిఖీ కి ససేమిరా అంటుంది. టీచర్ ఎంత బలవంత పెట్టిన ఒప్పుకోవటం లేదు. క్లాస్ మొత్తం వినోదంగా చూస్తున్నారు. టీచర్ కి అర్ధం అయింది. ఈ అమ్మాయే పెన్ దొంగిలించింది…

Motivational And Inspirational quotes In Telugu


Inspirational And Motivational Stories In Telugu   లక్ష్యం వేరు, కోరిక వేరు! కోరిక తీరాలని పరిగెడితే తగిలేది ఎదురు దెబ్బలే . అదే... లక్ష్యం నెరవేరాలని అడుగులు వేస్తే ఎదురు వచ్చే ప్రతి ఒక్కటి విజయాలే. రాముడు అంతటి వాడే రావణుకునికి నచ్చలేదు, కృష్ణుడు అంతటి వాడే కంసుడు కి నచ్చలేదు, అందరికి నచ్చేటట్లు, అందరూ మెచ్చేటట్లు మనం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరి జీవితం వారిదే.…

Luckiest Person In The World.


ప్రపంచం లో అత్యంత అదృష్టవంతుడు ఎవరో తెలుసుకోండి.   మనం రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు 2000 రూపాయలు దొరికితేనే మనంత అదృష్టవంతుడు ఎవరు లేరు అని అనుకుంటాము. కానీ పైన ఫోటో లో ఉన్న వ్యక్తి గురించి తెలుసుకుంటే మన అదృష్టం ఎందుకు పనికిరాదు. అతని పేరు ఫ్రాన్ సెలక్ ( frane selak ) ఇతను 1929 లో జన్మించాడు. ఇతనికి సంగీతం పైన ఉన్న ఆసక్తి తో…