ఇంటర్నెట్ కి సంబంధిన ఆంగ్ల పదాలకి తెలుగు అర్ధాలు


InInternet = అంతర్జాలం Bing = ఉండుట Tweet = గిల్లు Twitter = కీచుమనుట Pinterest =  సామాజిక మధ్యమము Website =  సాలీడుగూడు Web page = సాలీడుపొరట Mobile =  చరవాణి Battery = బురుజు Charger = తాంబాలం Mail = కవచం Display = చూపుట Settings = అస్తమానం Globalization = ప్రపంచీకరణ Messanger = దూత Chat = ముచ్చట Contacts = తాకటం Gallery = తాళ్వారము Alert = జాగరూకతగల Calculater = యెంచేవాడు Calender = కాలంధర Camera = ఛాయాగ్రహణం Browser = యేనుగ Alarm…

భారతదేశం లో భారతీయులకి అనుమతి లేని కొన్ని ప్రదేశాలు.


భారతదేశంలో భారతీయులకి ప్రవేశం లేని ప్రదేశాలు మన ఇండియాలో మన ఇండియా వాళ్ళచే కట్టబడిన కొన్ని ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. కానీ అక్కడికి మన భారతీయులకు ప్రవేశం లేదు కానీ విదేశీయులకి మాత్రం అనుమతి ఉంది. చూసారా మిత్రులారా భారతదేశం లో ఉండి కూడా భారతీయుల్ని కాకుండా విదేశీయులని పంపిస్తున్నారు. ఆ ప్రదేశాలు ఏంటో ఇపుడు మనం తెలుసుకుందాం.     మనం ఏదైనా హోటల్ కి గాని రెస్టారెంట్ కి…